Dealerlogin

Privacy

Privacy statement

Cottoceramix, gevestigd aan de Flevolaan 9, 1382 JX te Weesp, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Privacy

Cottoceramix hecht waarde aan uw recht op privacy en streeft ernaar uw persoonsgegevens te beschermen in overeenstemming met de geldende wetgeving op het gebied van gegevensbescherming en specifiek de

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG 2018)

Persoonsgegevens

In het kader van onze diensten verzamelen wij persoonsgegevens van onze klanten, bezoekers van onze websites, ontvangers van onze nieuwsbrieven en personen die contact met ons opnemen.

Verwerking Persoonsgegevens

Cottoceramix verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

NAW gegevens

Telefoonnummer

E-mailadres

Factuuradres

Betalingsgegevens

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens

Cottoceramix verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Het afhandelen van betalingen

Het verzenden van nieuwsbrieven of brochures

U te kunnen bellen of e-mailen, nodig om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren

U te kunnen informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

U de mogelijkheid te geven een account aan te maken

Om goederen en diensten bij u af te leveren

Verstrekking aan derden

Wij zullen uw persoonsgegevens uitdrukkelijk niet aan derden verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u met ons sluit of indien wij hiertoe wettelijk verplicht zijn. Het kan voorkomen dat wij voor het efficiënt afhandelen van een bestelling of levering, uw persoonsgegevens ook aan derden dienen te vertrekken. Op onze website zijn social media buttons opgenomen. De beheerders van deze diensten verzamelen hiermee uw persoonsgegevens.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens? Uw persoonsgegevens worden niet langer opgeslagen dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze verzameld en verwerkt zijn. Alleen indien wij daartoe wettelijk verplicht zijn, of indien dit nodig is om onze belangen in rechte te verdedigen, zullen wij de persoonsgegevens voor langere perioden bewaren.

Bescherming van uw gegevens Wij beveiligen uw persoonsgegevens zo goed mogelijk tegen onrechtmatig gebruik. Dit doen wij door fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen te treffen. Verder proberen wij ervoor te zorgen dat we uw persoonsgegevens accuraat en up-to-date houden. Wij verzoeken u daarom vriendelijk om ons op de hoogte te stellen van eventuele wijzigingen in uw persoonsgegevens.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen Vragen of opmerkingen over ons privacy-beleid of vragen omtrent inzage, wijzigen of verwijderen van uw persoonsgegevens zullen wij altijd binnen vier weken beantwoorden en kunt u richten aan:

Cottoceramix

t.a.v. Functionaris Gegevensbescherming

Flevolaan 9

1382 JX Weesp

Telefoon: 0294 – 257000

Mail : info@cottoceramix.nl

Cottoceramix wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Wij kunnen onze privacy statement aanpassen indien nodig ingevolge de AVG, dan wel verbeteren of wijzigen. De meest actuele privacyverklaring is te allen tijde inzichtelijk op de website van Cottoceramix.

Winkelmandje

Wis filters

Filter

Annuleren
Bevestigen